Gümrük

Sitemizin link verdiği siteler arasından bazıları yurtdışından gönderim yapmaktadır. Dolayısıyla buradan yapılacak alışverişlerde Gümrük Mevzuatı ile ilgili kurallara dikkat edilmelidir. Bu siparişler sonucunda çıkabilecek herhangi bir ücret veya problemden StilGiyin sorumlu değildir.

Gümrükten muaf olan ürünler:Gönderim başına toplam 30 Avro'yu geçmeyen eşya önemli değeri olmayan eşya olarak kabul edilmekte ve muafiyet tanınmaktadır.

30-1500 Avro arasında değer taşıyan ve brüt 30 kg'ı geçmeyen, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen ürünler:kıymeti 1500 Avro'yu aşmayan eşyaya geldiği ülkeye göre tek ve maktu vergi oranı uygulanacaktır. Söz konusu vergi oranları eşyanın;

- AB ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda %18

- Diğer ülkelerden gelmesi durumunda %20 olarak uygulanmaktadır.

1500 Avro'yu geçen ürünler:Söz konusu eşyaya yürürlükte olan ithalat vergilerine ilişkin oranlar uygulanacaktır.

Kargo ücreti ile ilgili:Posta ve hızlı kargo yoluyla gelen eşyanın vergilendirilmesinde, kargo ücreti dikkate alınmaz.

Sınırlamalar:Posta/hızlı kargo yoluyla gelen ve değeri 30 Avroya kadar olan eşya için uygulanan muafiyet, yılda en fazla beş kere kullanılabilir. Bu limitlerin aşılması halinde eşyanın ticari mahiyette olduğu kabul edilip buna göre işlem yapılır.

30.03.2005 tarihli ve 25771 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5324 sayılı Kozmetik Kanununun ikinci maddesine göre kozmetik ürünlerinin muaf olarak posta ve hızlı kargo yoluyla getirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Kanuni dayanak:4458 sayılı Gümrük Kanunun 167 nci maddesi, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 45, 62 ve 63 üncü maddeleri, 06/07/2011 tarihli ve 2011/39 sayılı Genelge

Yukarıda verilen bilgiler değişebilecek olup kullanıcılarımızın ilgili devlet kaynaklarından bilgileri kontrol etmeleri önerilir. Yukarıda verilen maddeler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve kanunun bütün kapsamını yansıtmaz. Bu maddelerle ilgili doğabilecek herhangi bir problemden Stil Giyin sorumluluk kabul etmez. Stil Giyin kullanıcısı, paketin alınması, gönderilmesi sırasında doğacak her türlü vergi, gümrük vergisi, servis bedeli, taşıma bedeli, gibi ücretleri ödemekle yükümlüdür.

Kaynak: http://ggm.gtb.gov.tr/sikca-sorulan-sorular/bireysel/posta-ve-hizli-kargo-muafiyetleri